Woonfraude

Geen bescherming onderhuurder

Als toegelaten instelling op grond van de Woningwet bent u als sociale verhuurder belast met de evenwichtige en rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen. Vanwege de ... lees verder >

9 november 2015 // 0 Reacties

Woonfraude

Als toegelaten instelling ziet u toe op naleving en handhaving van het systeem van toewijzing van woonruimten. Vanwege de schaarste van (sociale) huurwoningen worden er ... lees verder >

8 november 2015 // 0 Reacties

UA-69824055-1