mr. Caroline Weebers MRE

133963 Weebers & WeebersCaroline is al sedert haar afstuderen in 1993 werkzaam in de praktijk van gebiedsontwikkeling, transformatie en samenwerkingsvormen tussen markt, overheid, semi-overheid, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen. De veranderende rol van woningcorporaties bij ontwikkelopgaves is sedert de inwerkingtreding van de herziene Woningwet een belangrijk focusgebied. Hieraan gerelateerd zijn de actuele vraagstukken voor woningcorporaties omtrent de invulling van hun rol als opdrachtgever. Hoe een renovatie of grootschalig onderhoud aan te besteden en op te dragen. Welke rolverdelingen zijn mogelijk en wat zijn de voor- nadelen van de geïntegreerde versus de klassieke aanpak bij ontwerp- en bouwopgaves. Caroline doceert geregeld over onderwerpen als opdrachtgeverschap en optimale contractsvorming en contractmanagement. Indien u geïnteresseerd bent in een inhouse training op maat, kunt u contact opnemen.

UA-69824055-1