mr. Bart Poort

154355 Bart Poort

Bart Poort is sinds 2008 advocaat en werkzaam in de huurrecht praktijk. Hij is mede oprichter van dit online kennis platform voor corporaties. Bart Poort werkt voor diverse corporaties. Daarbij houdt hij zich onder meer bezig met complexe overlastzaken, zaken op het gebied van woonbegeleiding, renovatie en gebreken, bijzondere contractvormen, executiegeschillen, hennep en woonfraude alsmede de huurrecht gerelateerde wet- en regelgeving. Hierbij werkt hij ook zoveel mogelijk samen met personen binnen onder andere gemeenten, politie, zorg- en begeleidingsinstanties en het OM voor een zo goed mogelijk resultaat voor de corporaties. Het samenwerken binnen een multidisciplinair verband is een specialisme dat hij zich helemaal eigen heeft gemaakt. Vanuit die ervaring worden oplossingen gevonden voor de vaak complexe problematiek die in deze praktijk speelt. Verder adviseert hij over beleid op allerlei terreinen binnen het sociale domein en over de samenwerking met de netwerkpartners van corporaties. Het verrichten van werkzaamheden doet hij met veel enthousiasme, passie voor het vak en met het oog op de verschillende belangen die er spelen.

UA-69824055-1