Overlast

Een huurder mag geen overlast in of vanuit de woning veroorzaken. Het vaststellen of sprake is van overlast is niet altijd eenvoudig en vereist een gedegen onderzoek naar de feiten en klachten. Situaties waarbij sprake is van overlast vergen veel van de tijd van uw medewerkers. Het heeft doorgaans ook een impact op de woonomgeving van de overlastpleger en klager(s).

Wij beschikken over ruime kennis en ervaring op dit terrein en kunnen u bijstaan bij het onderzoek en de gesprekken met de klager(s) en de overlastpleger(s) alsmede met eventuele betrokken (zorg)instanties. Tevens kunnen wij u al in een vroegtijdig stadium van het geschil adviseren over oplossingen die een procedure kunnen voorkomen. Een beslissing in een procedure, anders dan een kort geding, laat immers vaak lang op zich wachten. Indien het toch tot een procedure komt, bent u ook bij ons in goede handen. Namens verhuurders hebben wij al veel procedures, zowel in kort geding als in een gewone bodemprocedure, met succes gevoerd.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


UA-69824055-1