Gebruik van de UAV-GC 2005

De bouw kent een aantal standaardvoorwaarden voor het contracteren van adviseurs en aannemers bij renovatie en nieuwbouw. Dit zijn de DNR 2014 voor adviseurs, de UAV 2012 voor traditionele bouw (aannemer heeft alleen verantwoordelijkheid voor uitvoering) en de UAV-GC 2005 voor de zogenaamde geïntegreerde contracten (aannemer is verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering).

Het is derhalve raadzaam voor partijen die veelvuldig opdrachtgever zijn bij nieuwbouw en renovatie om een overeenkomst op te stellen die als eigen richtlijn geldt voor contractsvorming. Voordeel hiervan is dat de werking en strekking hiervan is afgestemd op de eigen bedrijfsprocessen, bekend is bij de eigen medewerkers en ook niet c.q. minder tot onregelmatig leidt gedurende de uitvoering en na de oplevering.

De UAV-GC 2005 is, anders dan verwacht, niet een set voorwaarden die in de bouw breed wordt toegepast. Deze geeft derhalve nog steeds aanleiding voor verdergaande onderhandelingen met aannemers dan de drie elementaire onderdelen van opdracht/aanneming: prijs, kwaliteit en planning. Dat is jammer, omdat de contractsvorming dan, ondanks het gebruik van standaardvoorwaarden, lang duurt, een meer onzekere uitkomst kent en meer kosten met zich mee brengt.

Dat betekent echter niet dat deze standaardvoorwaarden als zodanig onbruikbaar zijn. Het is goed mogelijk om wijzigingen ten opzichte van de model basisovereenkomst en de bijbehorende voorwaarden van de UAV-GC 2005 overeen te komen, zodanig dat de praktische bruikbaarheid wordt verbeterd. De verwachting is dat de geïntegreerde contractsvorm in de nabije toekomst meer en meer de standaard wordt. Dat geldt voor woningcorporaties, omdat zij zelf minder de expertise in huis hebben voor de realisatie van nieuwbouw (projectontwikkeling). Dat geldt ook in zijn algemeenheid. De rollen van adviseurs en aannemers wijzigen door marktomstandigheden, door het gebruik van digitale systemen, zoals BIM en door de veranderende bouwtechnieken. Als woningcorporaties contracteren met de UAV-GC 2005 als basis en vervolgens wijzigingen hierop aanbrengen die aansluiten bij de eigen eisen en wensen, alsook die aansluiten bij de huidige markt, zal het mogelijk zijn om de UAV GC-2005 meer en meer eenzelfde gebruiksgemak te laten krijgen als de UAV 2012 dat is voor de traditionele contractsvorm.

Aanbevelenswaardig is derhalve om de eigen contractenset tegen het licht te houden en te standaardiseren/moderniseren. Het werken met standaardvoorwaarden, zoals de bouw die kent, leidt in zijn algemeenheid tot snellere contractsvorming. De UAV-GC 2005 zijn daarbij bruikbaar, maar – vooralsnog althans – in een uitgeklede/aangepaste vorm. Woningcorporaties zijn en blijven belangrijke opdrachtgevers in de markt. Door gezamenlijk te kiezen voor een set standaardvoorwaarden, worden zowel de woningcorporaties zelf, als de marktpartijen in staat gesteld om zich het geïntegreerd contracteren meer en meer eigen te maken.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


UA-69824055-1